În GstarCAD 2022 au fost introduse noi capabilități pe care le găsiți descrise în detaliu AICI. ( a se vedea capitolele Noi și Inovative)

GstarCAD 2022 îmbunătățește compatibilitatea cu AutoCAD astfel că există 351 interfețe ACET (Auto-Connected Electronic Transformer), ceea ce face ca aplicații/unelte dezvoltate pentru AutoCAD să fie executate corect și în GstarCAD 2022.

La aceasta se adaugă noi comenzi:

  • comanda de selectare rapidă FASTSEL care permite selectarea tuturor obiectelor care ating obiectul selectat
  • comanda LAYULKALL care permite deblocarea tuturor starturilor (layers) blocate la un moment dat
  • comanda CHANGEBASE care permite deplasarea punctului de bază al unui bloc sau obiectelor din bloc pentru a reașeza locația acestora
  • comanda LAYDRAWORDER permite modificarea ordinii straturilor (layers) prin aducerea lor în față sau trimiterea în spate

sau variabila de sistem DIMTOFFSET care permite reducerea decalajului dintre săgeți și text pentru a face loc unui text mai lung.